At søge den rette hjælp betyder, at man er i stand til at klare sig selv...

Alle mennesker kan i løbet af livet have brug for hjælp til at løse et problem

Det at gå i terapi
At gå i terapi, er hjælp til selvhjælp.

De fleste problemer løser vi selv, men nogle gange, er professionel hjælp

en lettelse eller en nødvendighed.

Jeg byder dig velkommen

Lotte Kromann Tønnesen